Kahramanmaraş Spor Masörü Yetiştirme Kursu 20 Kasım - 02 Aralık
20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILACAK OLAN SPOR
MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
b) En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve
benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
f) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten
alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü
ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5
Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor masörlüğü yapmasında sağlık
açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile
Halk Bankasına ücretler (300 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.
Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak
başvurularının dışında aday kabul edilmeyecektir.
Not 3: Başvuran adaylardan aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerden öncelik sırasına göre
yapılacak elemeyle belirlenen adayların kursa başvuruları kabul edilecektir. Başvuran adayların
mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sisteme
mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir.
Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-mail
adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden
bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu
eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla
göndermeleri gerekmektedir.
Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş
oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 20 Kasım 2017 tarihinde saat 08.30’da Kahramanmaraş
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen
belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 20 Kasım 2017 tarihinde
08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ

1 BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları
2 A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
3 BESYO Öğrencileri
4 Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları
5 Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans mezunları
6 C Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
7 Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri
8 Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri
9 Spor Lisesi Mezunları
10 Diğer Lise mezunları
NOT
Kursa katılım kontenjanı nedeniyle aynı kategori içerisinde tercih yapılması
zorunlu olması durumunda söz konusu kategori içerisinde başvuru sırasına göre
tercih yapılacaktır.


20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA K.MARAŞ’DA YAPILACAK OLAN
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
20 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-10.30 Kayıt
10.30-14.30 Evrak Kontrol ve Öğle Arası
14.30-17.30 Genel Spor Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Haydar İŞLER
21 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin EROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin EROĞLU
22 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Doç.Dr. Tamer KARADEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Spor Sakatlıklarında İlk Yardım
ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
23 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Psikolojisi Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Doping Doç.Dr. Tamer KARADEMİR
24 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
25 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporcu Beslenmesi Yrd.Doç.Dr. Enver DÖŞYILMAZ
26 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö. Alpaslan GENÇAY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö.Alpaslan GENÇAY
27 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr. Ö.Alpaslan GENÇAY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Spor Masajı
Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR
Uzm.Fzt.Meral HAZIR
Öğr.Gör.Özlem EKİZ
28 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Masajı “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Masajı “
29 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Spor Masajı “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Masajı “
20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA K.MARAŞ’DA YAPILACAK OLAN
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI


TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
30 Kasım 2017
Perşembe
08.30
-12.30 Spor Masajı Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR
-
Öğr.Gör.Özlem EKİZ
12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı

01 Aralık 2017
Cuma
08.30
-12.30 Spor Masajı

12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı

02 Aralık 2017
Cumartesi
08.30
-12.30 Spor Masajı

12.30
-13.30 Öğle Arası
13.30
-17.30 Spor Masajı
TAG