ANKARA SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU


20 KASIM-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ
YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN

ŞARTLARSpor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim
kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış
veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi
yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını
kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız
mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6
aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, e-devletten doğrulamayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.

a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet
belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden

Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu
alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor kondisyonerliği yapmasında sağlık açısından sakınca
yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (aslı)

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

NOT:
Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk
Bankasına ücret olarak (330 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)

Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak başvurularının dışında aday kabul
edilmeyecektir.

Not 3: Başvuran adayların mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Sisteme mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2017
olup;başvurusu kabul edilen adaylar 17 Kasım 2017 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

Not 4: Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında sultan.usuk@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi
alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce spor kondisyoneri yetiştirme kurslarına katılıp
başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz
olarak doldurarak sultan.usuk@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade
edilecektir.
Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 20 Kasım 2017 tarihinde saat 08.30’da Ankara Volley Hotelde istenen belgeler ile
birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.


Temel Eğitiminin Yapılacağı Adres:
Volley Hotel
Emniyet Mah. Milas Sok.No:9 E
 Beşevler/ANKARA
Uygulama Derslerinin Yapılacağı Adres:
Altay Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi 1.Etap
 Eryaman / ANKARA


20 KASIM-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR
KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
20 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-10.30 Kayıt ve Açılış
10.30-13.30
Temel Eğitim Programında yer alan 9 (Dokuz) dersten MUAFİYET
sınavı yapılacaktır.
13.30-19.30 Beslenme ve Ergojenik Yardım Öğr. Gör. Ahmet ATLI
21 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Psikomotor Gelişim Yrd. Doç. Dr. Sürhat
MÜNİROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporda İletişim Becerileri Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI
22 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Biyomekanik Öğr. Gör. Özkan GÜLER
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Spor Yaralanmaları Öğr. Gör. Özkan GÜLER
23 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Anatomisi ve Kineziyoloji Öğr. Gör. Özkan GÜLER
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Anatomisi ve Kineziyoloji Öğr. Gör. Özkan GÜLER
24 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Spor Anatomisi ve Kineziyoloji Öğr. Gör. Özkan GÜLER
12.3 0-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Anatomisi ve Kineziyoloji Öğr. Gör. Özkan GÜLER
25 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Egzersiz Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Egzersiz Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
26 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Egzersiz Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.3 0-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Egzersiz Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
27 Kasım 2017
Pazartesi
09.30-12.30 Sporda Davranış Düzenleme ve
Güdülenme
Öğr. Gör. Erdem
ÇAKALOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Beceri Öğrenimi Öğr. Gör. Erdem
ÇAKALOĞLU
TEMEL EĞİTİMİ DERSLERİ
28 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
29 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı
Teorisi Öğr. Gör. Ahmet ATLI
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı
Uygulaması Öğr. Gör. Ahmet ATLI
30 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Esneklik Antrenmanı Teorisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Sürat Antrenmanı Teorisi Öğr. Gör. Özkan GÜLER


20 KASIM-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR
KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
01 Aralık 2017
Cuma
08.30-12.30 Antrenman Bilimi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Antrenman Bilimi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
02 Aralık 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Antrenman Bilimi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Kuvvet Antrenman Teorisi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
17.30-19.30 İstatistik ve Raporlandırma Doç.Dr.Cengiz AKALAN
03 Aralık 2017
Pazar
08.30-12.30 Kuvvet Antrenman Teorisi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-18.30 Kuvvet Antrenman Teorisi Doç.Dr.Cengiz AKALAN
04 Aralık 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Dayanıklılık Antrenmanı Uygulaması Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Dayanıklılık Antrenmanı Uygulaması Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
05 Aralık 2017
Salı
09.30-12.30 Sporda Isınma Öğr. Gör. Ahmet ATLI
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Esneklik Antrenman Uygulaması Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
06 Aralık 2017
Çarşamba
09.30-12.30 Koordinasyon Antrenmanı Teorisi Öğr. Gör. Ahmet ATLI
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-16.30 Koordinasyon Antrenmanı Uygulaması Öğr. Gör. Ahmet ATLI
07 Aralık 2017
Perşembe
10.30-12.30 Sporda Laboratuvar Testleri Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Periyotlama Uygulaması Öğr. Gör. Ahmet ATLI
08 Aralık 2017
Cuma
08.30-12.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
09 Aralık 2017
Cumartesi
09.30-12.30 Sürat Antrenmanı Uygulamaları Öğr. Gör. Özkan GÜLER
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-16.30 Sürat Antrenmanı Uygulamaları Öğr. Gör. Özkan GÜLER
10 Aralık 2017
Pazar
08.30-12.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
11 Aralık 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Kuvvet Antrenmanı Uygulaması Doç.Dr.Cengiz AKALAN
TAG