Ankara 1.Kademe Atlı Okçuluk Antrenör Kursu 06.17 Kasım
06-17 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN ATLI OKÇULUK 1.KADEME
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme
ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına
uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği
ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha
fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup e-devletten doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs
yerine getirilecektir.

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları
mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı
durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi
bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx
web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT:

Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile
Halk Bankasına ücretler (110 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Volley Hotelde 06 Kasım 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun
uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

 Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında adil.kamberoglu@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla
bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp
başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu
eksiksiz olarak doldurarak adil.kamberoglu@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Temel Eğitimi Derslerinin yapılacağı adres:
Volley Hotel
Emniyet Mah. Milas Sokak No:9/E Beşevler/Ankara
Teknik-Taktik (Uygulama) derslerinin yapılacağı adres:
Kalıpçıoğlu At Çiftliği Bala Yolu 3. Km Beynam-Bala06-17 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN ATLI OKÇULUK I.KADEME
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
06 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-10.30 Kayıt
10.30-13.30 Evrak Kontrol ve Öğle Arası
13.30-15.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Sinem HAZIR
15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Arş. Gör. Behlül ÖZDEDEOĞLU
07 Kasım 2017
Salı
08.30.12.30 Spor Psikolojisi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Beceri Öğrenimi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
08 Kasım 2017
Çarşamba
08.30.12.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Bengü GÜVEN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Bengü GÜVEN
09 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Öğr. Gör. Selen KELECEK
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Psikomotor Gelişimi Öğr. Gör. Selen KELECEK
15.30-19.30 Spor ve Beslenme Öğr. Gör. Dr. Beril KÖSE
10 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Atakan YILMAZ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Atakan YILMAZ
11 Kasım 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Murat ERDOĞAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Anatomisi Yrd. Doç. Dr. Murat ERDOĞAN
17.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Atakan YILMAZ
12 Kasım 2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Doç. Dr. Neşe ŞAHİN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Oyun Kuralları Koray DEMİRKAN
13 Kasım 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Koray DEMİRKAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi “
14 Kasım 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik Koray DEMİRKAN-Bilal Hayri DOĞAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
15 Kasım 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
16 Kasım 2017
Perşembe
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
17 Kasım 2017
Cuma
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “

TAG