Tokat 1.Kademe Oryantiring Kursu 18-29 Ağustos 201718-29 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA TOKAT İLİNDE YAPILACAK OLAN ORYANTİRİNG I.KADEME
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve
zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun
olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile
özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla
veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları
mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı
durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-
Belgenin aslı.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx
web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 110,00.-TL.
Yatıracaklardır.

h) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına ORYANTİRİNG kursu ücreti“ olarak
yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Kursa katılma şartlarını taşıyan adayların kursa katılım için Oryantiring Federasyonu Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir. Kursa başvuruları kabul edilen adaylar Oryantiring Federasyonu Başkanlığınca 15 Ağustos
2017 tarihinde ilan edilecektir. Kursa başvuruları kabul edilen adaylar istenilen belgeler ile birlikte kurs kayıt yerinde
kayıt saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 18 Ağustos 2017 tarihinde 08.30-
10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs
salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında omer.ozbey@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi
alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp
başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu
eksiksiz olarak doldurarak omer.ozbey@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Teknik-Taktik (Uygulama) adresi:
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:
Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

18-29 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA TOKAT İLİNDE YAPILACAK OLAN ORYANTİRİNG I.KADEME
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

18 Ağustos 2017
Cuma
08.30-10.30 Kayıt
12.30-13.30 Evrak Kontrol ve Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik İlker MELİKOĞLU-Fatih ÖZTÜRK

19 Ağustos 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “

20 Ağustos 2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “

21 Ağustos 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik “

22 Ağustos 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik “
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Oyun Kuralları Bilgisi Fatih ÖZTÜRK

23 Ağustos 2017
Çarşamba
08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi İlker MELİKOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi “

24 Ağustos 2017
Perşembe
08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARGÜN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Psikomotor Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARGÜN
16.00-18.00 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Okt.Hüseyin MUMCU

25 Ağustos 2017
Cuma
08.30-12.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.Yakup PAKTAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARGÜN
16.00-18.00 Sporda Yönetim ve Organizasyon Yrd.Doç.Dr.Yakup PAKTAŞ

26 Ağustos 2017
Cumartesi
08.30-12.30 Spor Anatomisi Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporcu Sağlığı Okt.Mustafa KAYA

27 Ağustos2017
Pazar
08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Spor ve Beslenme Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU

28 Ağustos 2017
Pazartesi
08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Okt.Sebati KAYA
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Okt.Sebati KAYA

29 Ağustos 2017
Salı
08.30-12.30 Spor Psikolojisi Öğr.Gör.Osman YARDIMCI
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Beceri Öğrenimi Okt.İlkay YAZARER

TAG