Sinop Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – 2017-2018Başvuru Tarihi ve Yeri:
Adayların sınava kayıt başvuru işlemleri, adayın kendisi ya da başvuru formunu adayın
imzalaması (ıslak imza) şartıyla bir yakını tarafından da yapılabilir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda sınav kayıt işlemleri 31 Temmuz – 4 Ağustos
2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, istenen tüm belgeleri
kayıt sırasında teslim etmek zorundadır. Eksik evrak ile başvuran adayların belgeleri teslim
alınmayacaktır.
Başvurular Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yapılacaktır.
NOT: Sınav üst kurulu, gerekli gördüğü durumlarda adaylara duyurmak koşuluyla,
sınavla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
KONTENJANLAR
TAG