Karadeniz Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2017-2018


Önemli Tarihler : 
Ön Kayıtlar : 03-07 Temmuz 2017*
Sınav Tarihi : 12-16 Temmuz 2017
Başvuru Ygs Barajı: 
  • Antrenörlük Eğitimi : 180
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200
  • Spor Yöneticiliği : 200
Bölüm Kontenjanları : 
  • Antrenörlük Eğitimi : 40
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği : 50
  • Spor Yöneticiliği : 30
Sınav ile ilgili Önemli Hususlar :
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği programlarına müracaat
eden tüm adaylar, Özel Yetenek Sınavı kapsamında Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)’ne tabi tutulurlar.
BKT’nden elde edilen skorlara göre derecesi en iyilerden başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan
sonra belirtilen kontenjanların dört (4) katı kadar aday seçilir. Bu adayların dışında kalan adaylar
değerlendirmeye alınmazlar.
(Sporcu Özgeçmiş Dosyası Puanı-Standart Puanının ağırlığı Antrenörlük Bölümü için % 30; Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği Programları için ise % 20’dir.).
TAG