Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2017-2018Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 Bayan, 35 Erkek olmak üzere 60
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 15 Bayan, 25 Erkek olmak üzere 40
öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okuldan mezun veya mezun olma durumunda olmak,
 3. Tüm liseler için 2017-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 220 ve üzeri puan almış olmak,
 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,
 5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,
 6. Başvurular http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacak olup istenilen bilgiler/belgeler sisteme aday tarafından yüklenecektir.
ONLİNE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını belirten (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu istenecektir),
 2. Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olan adayların durumlarını gösterir belge,
 3. 4.5×6 ebadında 1 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),
 4. Resimli Nüfus Cüzdanı,
 5. 2017 YGS sonuç belgesi,
 6. Lise diploması veya mezun durumunda olan adayların durumlarını gösterir belge.
ÖNEMLİ TARİHLER 
Başvurular 03-06 Temmuz 2017 tarihlerinde online yapılacak olup 06 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:00’de mesai bitimi ile sistem kapanacaktır.
Özel Yetenek Sınavı 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 08:00’de başlayacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.
ONLİNE BAŞVURU İÇİN DANIŞMA İLETİŞİM NUMARALARI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş, Danışma için telefon: 0 344 300 2193, 2190, 2186, 2185, 2184
TAG