Erzincan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı– 2017-20182017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT TARİHLERİ VE KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
GÜNLERSAATBÖLÜMAÇIKLAMA
24-25 Temmuz 201709:00 17:00Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (ASİL KAYITLARI)Boş kalan kontenjanların ilanı 25 Temmuz 2017 saat 18:00’ den sonra web sayfamızdan ilan edilecektir.
26 Temmuz 201709:00 17:00Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (YEDEK KAYITLARI) 
27 Temmuz 201709:00 17:00Spor Yöneticiliği Bölümü (ASİL KAYITLARI)Boş kalan kontenjanların ilanı 27 Temmuz 2017 saat 18:00’ den sonra web sayfamızdan ilan edilecektir.
28 Temmuz 201709:00 17:00Spor Yöneticiliği Bölümü (YEDEK KAYITLARI)

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI

2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT TARİHLERİ VE KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
GÜNLERSAATBÖLÜMAÇIKLAMA
24-25 Temmuz 201709:00 17:00Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (ASİL KAYITLARI)Boş kalan kontenjanların ilanı 25 Temmuz 2017 saat 18:00’ den sonra web sayfamızdan ilan edilecektir.
26 Temmuz 201709:00 17:00Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (YEDEK KAYITLARI) 
27 Temmuz 201709:00 17:00Spor Yöneticiliği Bölümü (ASİL KAYITLARI)Boş kalan kontenjanların ilanı 27 Temmuz 2017 saat 18:00’ den sonra web sayfamızdan ilan edilecektir.
28 Temmuz 201709:00 17:00Spor Yöneticiliği Bölümü (YEDEK KAYITLARI) 
 a) Kazanan adayların kesin kayıtları Kazanmış oldukları Fakülte veya Yüksekokul tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
b) Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez. Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları üniversite web sayfasından (www.erzincan.edu.tr) duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
c) Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacak kayıtları dikkate alınmayacaktır.
d) Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan ‘Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmesinde sakınca yoktur’ ibaresi yazılı sağlık raporu için ek süre olarak 1 hafta izin verilecektir.
e) Yedek adayların yerleştirilmesi aşağıdaki sıralama önceliğine göre yapılır;
1- Yedek adaylar YP puanlarına göre öncelikle ilgili branş yedek kontenjanından yerleştirme yapılır.
2- Kontenjan dolmaması durumunda, diğer branşlardan ilgili kontenjanın ait olduğu cinsiyete göre YP puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.
3- Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya ilgili cinsiyetten yedek aday bulunmadığı durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre yerleşemeyen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1.)     Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (*)(**)
2.)    6 adet vesikalık fotoğraf
3.)    Nüfus cüzdanı fotokopisi
4.)    Tam teşekküllü hastanelerden alınmış SAĞLIK KURULU RAPORU
(*)     İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.
(**) Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.

TAG