Batman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2017-2018


                                           

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE KAYIT
Başvuru Tarihi: 14-18 Ağustos 2017 ( Hafta içi saat 09.00-12.00/13.30-17.00)
Adaylar belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile sınav kayıt bürosuna başvurularını şahsen yapmak zorundadırlar. Posta yoluyla yapılacak başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru merkezi: Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Giriş Katı başvuru bürosu. Batı Raman kampüsü/BATMAN.
Sınav evrak ücreti: Her Program İçin 50 TL Başvuru Ücreti Alınacaktır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 50 TL
Spor Yöneticiliği Birinci Öğretim: 50 TL
Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim: 50 TL
Antrenörlük Eğitimi Birinci Öğretim: 50 TL
Örnek: Beden eğitimi öğretmenliği + Spor yöneticiliği Normal öğretim + Spor yöneticiliği II. öğretime başvuran adayın; 50+50+50=150 TL ücret ödemesi gerekmektedir.
4.4. Sınavların Başlama Tarihi: 21-25 Ağustos 2017 Saat: 09. 00
TAG