Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu – 2017


ÖNEMLİ TARİHLER

KAYITLARIN YAPILMASI:
Adaylar evraklarını 20-23 HAZİRAN 2017 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna teslim eder ve
Sınav Giriş Belgelerini alırlar.
4SINAVLARIN BAŞLAMA TARİHLERİ VE YERİ
Sınav 3-5 TEMMUZ 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. “BECERİ
KOORDİNASYON TESTİ” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kılavuzu

TAG