Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı 2017


Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı ile ilgili üniversites tarafından bir duyuru yayımlandı. Duyuruda şu bilgilere yer verildi.
ÖNEMLİ TARİHLER: 
  • ÖYS ön kayıt tarihi: 15-17 Ağustos 2017
  • İtirazların kabulü: 18 Ağustos 2017
  • ÖYS tarihi: 21-23 Ağustos 2017
  • ÖYS içeriği daha sonra ÖYS Kılavuzunda açıklanacaktır.
BÖLÜM KONTENJANLARI : 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne : 40 öğrenci (27 erkek 13 kız).
BAŞVURU BARAJ PUANLARI : 
Adayların 2017-YGS’den aşağıdaki puan koşullarından birini sağlaması gereklidir.
  • Milli Sporcu Belgeli (MSB) adaylar: en az 150,
  • Sporcu Belgeli (SB) adaylar: en az 170,
  • Spor Lisesi/Alan mezunları: en az 200,
  • Diğer adaylar (DG) en az 200.
SINAV KILAVUZU DAHA SONRA AÇIKLANACAKTIR !
TAG