Siirt Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu – 2017


ÖNEMLİ TARİHLER
KONTENJANLAR

BAŞVURU KOŞULLARI
a. T.C. vatandaşı olmak.
b. En az lise mezunu olmak.
c. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
c. Adayların, 2017 YGS sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan
almış olması gerekir.
d. Başvuru hizmet ücreti olan 150 TL’lik banka dekontunun aslı.
e. Sağlık Raporu; (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına
Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge).
Kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına
katılmak zorundadırlar..
f. Adaylar başvuru tarihleri arasında belgelerini şahsen elden teslim edeceklerdir, kargo ve
posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
a. T.C. vatandaşı olmak.
b. En az lise mezunu olmak.
c. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
c. Adayların, 2017 YGS sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan
almış olması gerekir.
d. Başvuru hizmet ücreti olan 150 TL’lik banka dekontunun aslı.
e. Sağlık Raporu; (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına
Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge).
Kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına
katılmak zorundadırlar..
f. Adaylar başvuru tarihleri arasında belgelerini şahsen elden teslim edeceklerdir, kargo ve
posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.