Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu – 2017


Önemli Tarihler 
Ön Kayıt Tarihi : 17-21 Temmuz 2017
Sınav Tarihi : 31 Temmuz 2017
Kontenjanlar
Sınav İle İlgili Önemli Hususlar 
Milli Sporcu kontenjanına başvuracak adaylara, varsa 2014 yılı ve sonrası spor özgeçmişlerine göre ek puan verilecektir. 2013 ve öncesi millilik belgelerine 10 puan verilecektir. Milli Sporcuların sıralaması kendi aralarında yapılacak sınavla belirlenecektir.
Adaylar, sınav sonunda aldıkları puan ve yapmış oldukları tercih sırasına göre Programlara (bölümlere) yerleştirilecektir. Bu nedenle tercih sıralamasının önemi büyük olup, dikkatle yapılmasında yarar görülmektedir.
Sınava başvuru yapan adaylardan TABLO 2 ‘de belirtilen bölümlerdeki cinsiyetlere ayrılan toplam kontenjan sayısının 5katı kadar aday YGS puanına göre (Adayın en yüksek YGS puanı dikkate alınarak, yüksekten düşük puana göre) sıralanarak II. Aşama sınavına alınacaktır.
SINAV (II. AşAMA)
Bu aşamada test bataryasına giren adaylar testi tamamlama sürelerine göre en iyi süreden kötüye doğru sıralanacak ve bu sıralamaya göre ilgili cinsiyetteki kontenjan sayısının 4katı kadar aday puanlamaya dahil edilecektir. Diğer adaylar elenecektir.(Milli Sporcular bu elemeye tabi değillerdir. Puanlamaya dahil edilen son adayla eşit puana sahip adaylar puanlamaya dahil edilir)